Vysvětlivky k používaným pojmům


Anamnéza
- (v lékařství, psychologii) zachycení životního průběhu vývoje člověka od početí po sledovanou současnost - soubor všech dat a údajů před onemocněním nebo problémovým stavem klienta (anamnéza osobní, rodinná, sociální, školní). Psychologická anamnéza se soustřeďuje na zjištění vývoje jedince jako celku.

Zákonný zástupce dítěte 
- za normálních okolností je zákonným zástupcem rodič dítěte. Avšak v případě že oba rodiče dítěte zemřeli, případně bylo dítě rodičům odebráno z péče soudním rozhodnutím, bývá dítěti soudně určena jako zákonný zástupce jiná dospělá osoba. Tím se tato osoba stává soudně určeným zákonným zástupcem dítěte, zmocněným k výkonu rodičovských práv a povinností a k právnímu zastupování nezletilého dítěte.