Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

klientů Pedagogicko-psychologické poradny, Nový Jičín, příspěvkové organizace:

Prohlášení o zpracování osobních údajů

ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek, provozovaných organizací Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace:

V organizaci Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace (dále již PPP N. Jičín)  si plně uvědomujeme důležitost ochrany osobních údajů a při jejich zpracování se řídíme příslušnými státními i evropskými nařízeními, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR).
Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek provozovaných společností PPP. N. Jičín.

I. Použití souborů cookie a analýza webové stránky

  1. Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek a  vyhodnocování jejich návštěvnosti používáme na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prohlížečem lokálně v počítači návštěvníka.
  2. V  případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče. 

 II. Google Analytics a Google Adwords

  1. K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používáme službu Google Analytics vyvinutou a provozovanou společností Google Inc. se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, Ca  94043, USA („Google“).
  2. Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na našich webových stránkách nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA  ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či  Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena  (anonymizována).
  3. Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.
  4. Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše, a dále pak i kliknutím na následující odkaz, čímž bude do počítače umístěn tzv. opt-out-cookie, který zamezí budoucímu ukládání údajů o návštěvě na webové stránce;