Plný úřední název

Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace.

Adresa

Pedagogicko-psychologická poradna 
Žižkova 1154/3
741 01 Nový Jičín

Kontakt - elektronicky

e-mail: info@pppnj.cz   
ID - datová schránka: vqrfdgj

Telefonní čísla

Hlavní kontakt 556 771 144
731 664 765
Pracoviště v N. Jičíně 556 771 144
Pracoviště v Kopřivnici 556 879 635
Ředitel 556 771 144

Pracovníci dle odborností (s telefonními a e-mail kontakty):

Vedení organizace

Celé jméno Pozice Telefon E-mail
Mgr. Novák Jiří ředitel +420 556 771 144 reditel@pppnj.cz
Mgr. Pýchová Helena zástupce ředitele +420 556 771 143 h.pychova@pppnj.cz

Psychologové

Celé jméno Telefon E-mail
Mgr. Novák Jiří +420 556 771 144 reditel@pppnj.cz
Mgr. Pýchová Helena +420 556 771 143 h.pychova@pppnj.cz
Mgr. Bílek Pavel +420 556 879 635 p.bilek@pppnj.cz
Mgr. Chmelová Veronika +420 556 771 146 v.chmelova@pppnj.cz
PhDr. Letý Pavel +420 556 771 140 ompa@pppnj.cz
Mgr. Pivarčiová Zuzana +420 556 771 144 z.pivarciova@pppnj.cz

Speciální pedagogové

Celé jméno Telefon E-mail
Mgr. Sopuchová Jana +420 556 879 635 j.sopuchova@pppnj.cz
Mgr. Sauerová Marie +420 556 771 142 detas.bilovec2@pppnj.cz
Mgr. Nováková Ivana +420 556 771 147 metodik.spu@pppnj.cz

Metodik prevence v PPP

Celé jméno Telefon E-mail
PhDr. Letý Pavel +420 556 771 140 ompa@pppnj.cz

Sociální pracovnice

Celé jméno Telefon E-mail
Sazovská Renáta +420 556 771 144 soc.prac@pppnj.cz

Hospodářka

Celé jméno Telefon E-mail
Parolková Radka +420 604 221 947 hospodarka@pppnj.cz

Administrativně správní pracovnice pro školství

Celé jméno Telefon E-mail
Gocalová Eva +420 556 771 144 e.gocalova@pppnj.cz