Dotazník pro klienty

Tento dotazník je určen pouze pro interní potřeby našeho školského poradenského zařízení. Jeho cílem je zvyšovat kvalitu námi poskytovaných služeb na základě zpětné vazby od našich klientů. Dotazník je možné vyplnit zcela anonymně. V případě, že byste ale považovali za užitečné uvést své jméno, můžete to udělat v závěru dotazníku.

Způsob vyplnění:

  • Ohodnoťte prosím naše služby v reakci na níže uvedené otázky.
  • Hodnocení provádějte vždy výběrem na pěti-bodové hodnotící škále.
  • Hodnocení provádějte obdobně jako se známkuje ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší.
  • Hodnocení prosím provádějte vzhledem k té službě, kterou jsme Vám poskytli v současnosti.
  • Poskytli jsme Vám v současném období více navazujících služeb? V takovém případě se prosím pokuste shrnout Vaši celkovou zkušenost s těmito našimi službami.
  • V závěru dotazníku můžete dopsat dle potřeby Vaše další podněty, nebo doporučení (případně napsat Vaše doplňující vyjádření k některým našim otázkám).