Poruchy učení a chování:

Poruchy učení / Zelinková; Praha: Portál, 2001.
Děti s vývojovými poruchami učení a co o nich víme / Smutná; Aula, 2000.
Dyslexie – specifické poruchy čtení / Matějček; Praha: H & H, 1995.
Specifické poruchy učení na 2. stupni ZŠ a na středních školách / Michalová
Specifické poruchy učení na 2. st. ZŠ / Jucovičová, Žáčková, Sovová
Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování /Pokorná; Praha:Portál,2001.
Dyskalkulie – specifické poruchy počítání / Novák
Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy / Blažková, Matoušková; Brno: Paido, 2000.
Nešikovné dítě – Dyspraxie a jiné poruchy motoriky / Kirbyová; Praha: Portál, 2000.
Potíže s učením a chováním / Serfontein; Praha: Portál, 1999.

Poruchy chování:

Specifické poruchy chování a pozornosti / Train; Praha: Portál, 1997.
Poruchy pozornosti a hyperaktivita / Munden, Arcelus; Praha: Portál, 2002.
Metody práce s dětmi s LMD / Jucovičová, Žáčková
Relaxace nejen pro děti s LMD / Žáčková, Jucovičová
Hry pro zvládání agresivity a neklidu / Šimanovský
Agresivita dětí / Antier
Proč zlobím? / Škvorovi

Předškolní věk:

Přehled vývoje dítěte / Allen, Marotz
Bezstarostné roky? Kroky a krůčky předškolním věkem / Kucharská, Švancarová; Praha: Scientia, 2003.
Je vaše dítě připraveno do první třídy? / Budíková a kol.
Jak pomáhat dětem při vstupu do školy / Verecká; Lidové noviny, 2002.
Jak se děti učí hrou / Nelešovská
Děti s odkladem školní docházky a jejich úspěšný start ve škole /Žáčková, Jucovičová
Brzy budu počtářem / Kárová
300 her a cvičení pro úspěšný vstup do školy / Weaverová
Hry pro všestranný rozvoj dítěte / Doylon
Hry pro tříleté a mladší děti / Bartl, Nitsch
261 her pro děti od tří let / Friedl
Relaxační hry s dětmi / Nadeau
Pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte / Dvořáková
Hry a nápady pro předškoláky - PODZIM / Marková
Hry a nápady pro předškoláky - ZIMA / Marková

Logopedie:

Logopedie / Sovák; Praha: SPN, 1974.
Logopedie / Neubauer; Hradec Králové: Gaudeamus, 2001.
Logopedie- cvičné texty / Balášová; Praha. Akademie J.A.K., 1995.
Kapitoly z logopedie I / Klenková; Brno: Paido, 1997.
Kapitoly z logopedie II a III / Klenková; Brno: Peido , 1998.
Dyslalie / Krahulcová; nakl. Gaudeamus
Dyslalie – metodika reedukace / Kutálková, Palodová, Půstková, Stryková, Svobodová; Praha: Septima, 1999.
Slovní patlavost / Dvořák
Vývojová fonologická porucha / Dvořák; Žďár nad Sázavou: Logopedické centrum, 2003.
Vývojová verbální dyspraxie / Dvořák; Žďár nad Sázavou: Logopedické centrum, 2003.
Myofunkční terapie / Kittel; Praha: Grada 1999.
Logopedický slovník / Dvořák; Logopedické centrum.
Učíme se mluvit - malý logopedický sborník / Fraiová, Dvořáčková, Pohanková; Žďár nad Sázavou: Informační a metodické centrum, 1994.
Prevence poruch řeči / Pavlová- Zahalková; Praha: SPN, 1980.
Raná péče o dítě se sluchovým postižením / Holmanová; Praha: Septima, 2002.
Koktavost / Lechta, Baxová- Šarközyová; Praha: Septima, 2001.
Někdy koktám / de Geus
Jak žít s koktavostí / Parend; Grada.
Koktavost- metodika reedukace / Bubeníčková, Kutálková; Praha: Septima, 2001.
Svépomocný program při koktavosti / Fraser; Praha: Portál, 2000.
Učíme se správně mluvit / Beranová
Hry se slovy a jazykem / Houser
Rozumíš mi? / Fialová a kol.; Praha: Blug.
Cvičné texty pro logopedii / Treuová, Linhartová
Nácvik R a Ř / Dvořák
Cvičení pro rozvoj řeči / Lynch, Kidd
Logopedická pexesa / Vránová
Brousek pro tvůj jazýček / Kábele, Vimr; Praha: Albatros, 1988.
Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky / Vandasová, Mišutková; Čáslav: Studio Press, 1998.
Říkadla pro rozvoj řeči a paměti dětí / Santlerová; Brno: Učebnice a knihy, 1993.
Zlatý klíček / Sirůčková; Praha: SPN, 1991.
Obrázkový slovník pro afatiky / Truhlářová; Praha: Avicenum, 1973.
Slovník abstraktních pojmů / Bilíková; Olomouc: Rubico, 2003.
Učíme se správně mluvit – Logopedické hry a hrátky / Beranová; Praha: Grada, 2002.
Obrázkový slovník pro nejmenší / Praha: Blud.
Netradiční formy logopedické péče na ZVŠ / Štěrba; Praha: Septima, 1993.

Rádci pro rodiče i učitele:

Dítě v předškolním období / Špaňhelová, Mladá fronta 2004
Prenatální komunikace / Teusen, Goze – Hänel
365 užitečných nápadů pro první rok s dítětem / Orenstein
Spánek malých dětí / Gravillon
Máte neklidné dítě? / Laniado
Františku, přestaň konečně zlobit, nebo… / Ondráček; Praha: ISV, 2003
Co dělat, aby se vaše děti správně chovaly / Severe; Praha: Portál, 2000
Máme doma prvňáčka / Klégrová
Jak pomáhat dětem při vstupu do školy / Verecká
Nechce se mi učit / Carli; Praha: Portál, 1995.
Problémové dítě ve škole i v rodině / Sheedyová – Kurcinková; Praha: Portál, 1998.
Jak řešit problémy dětí se školou / Martin; Praha: Portál.
Myslet, učit se … a zapomínat? /Vaster; Fraus, 1999.
12 klíčů k důsledné výchově / Morrish; Praha: Portál, 2003.
Rodičovská autorita / Saladin – Grizivatz
Chytrá výchova / Koenig
Jak nevychovat dítě s pocitem méněcennosti / Barneová; Praha: Portál, 1998.
Sebedůvěra / Chicaud
Proč jsou šťastné děti šťastné / Biddnplh; Praha: Portál.
Nadané dítě / Mönks, Ypenbung; nakl, Grada.
Hlavolamy pro rozvoj představivosti a myšlení / DiSpezio
Trénink paměti a kreativity / Carter, Russell
Jak lépe využít čas strávený s dětmi / Warner
Dobrodružství psychického vývoje / West
Úzkostné děti a jejich výchova / Vymětal; Praha: SPN, 1979.
Mentální anorexie / Krch
Leváci a jejich výchova / Healey
Záhady levorukosti / Synek; Praha: Horizont, 1991.


Zpracovala: Mgr. Jana Sopuchová