Pověřenec pro ochranu osobních údajů (GDPR)

Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů provádí externí společnost:

Jobman s.r.o.

se sídlem Livornská 449, 109 00 Praha 10
komunikační adresa Sedmidomky 456/2, 101 00 Praha
IČ: 27177726
tel. +420 910 120 377
ID DS: tkyd8fz
e-mail: dpo@dpohotline.cz 
kontaktní osoba: Ing. Michal Merta, MBA