Pověřenec pro ochranu osobních údajů (GDPR)

Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů provádí externí společnost:

Moore Advisory CZ s.r.o.

se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 09692142
datová schránka: q4hs4wu

kontaktní osoba:  Ing. Petr Štětka
 e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz
 tel.: 734 647 701