Dlouhodobě spolupracujeme s výše uvedenými pedagogicko-psychologickými poradnami z Moravskoslezského kraje.