Informace pro pedagogy ke vzdělávání žáků cizinců

Pro pedagogy
úterý 12.09.2023 |Mgr. Novák Jiří |Všechny aktuality

Dovolujeme si Vám doporučit dva užitečné internetové portály, zaměřené na problematiku vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem...

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vám doporučit dva užitečné internetové portály, zaměřené na problematiku vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem. Naleznete na nich obsáhlé a průběžně aktualizované informacemi, výukové metodiky, záznamy videokonferencí a webinářů a také nabídky vzdělávání v dané problematice.

Stránky Národního pedagogického institutu ČR: https://cizinci.npi.cz/ 

Stránky společnosti Meta: https://inkluzivniskola.cz/


Dlouhodobě spolupracujeme s výše uvedenými pedagogicko-psychologickými poradnami z Moravskoslezského kraje.