Adresa:
Pedagogicko-psychologická
poradna
Žižkova 3
741 01 Nový Jičín

tel.: 556 771 144
e-mail: info@pppnj.cz
web: www.pppnj.cz
 
 


PPP Bruntál
PPP Frýdek - Místek
PPP Ostrava
PPP Opava
PPP Karviná


Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace
je zřizována Moravskoslezským krajem.

Moravskoslezský kraj

 

Příspěvková organizace je zřizována Moravskoslezským krajem

 Aktuality

5. 5. 2016 - Nabídka pracovního místa - speciální pedagog:
Pedagogicko-psychologická poradna Nový Jičín přijme pracovníka na pozici speciální pedagog. Požadované vzdělání: Ukončené studium v akreditovaném magisterském studijním programu speciální pedagogiky dle §18 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. Předpokládaný nástup 1. 9. 2016. V případě zájmu zašlete svůj strukturovaný životopis do 25. 5. 2016 na e-adresu: reditel@pppnj.cz    V případě dotazů volejte na tel. číslo 731 664 766

Dne 3. 5. 2016 byly rozeslány (elektronickou poštou) pozvánky do všech ZŠ   k Pracovním setkáním ředitelů a výchovných poradců základních škol se zástupci PPP a SPC k problematice další spolupráce v kontextu změn legislativy od 1.9.2016.  V  případě, že jste pozvánku neobdrželi, volejte na číslo 556 771 144 paní Sazovskou.

28. 4. 2016 - Informace pro ředitele a VP základních škol - setkání k novinkám v legislativě a k jejich zavádění do praxe vzájemné spolupráce PPP - ZŠ: v polovině května plánujeme uspořádat setkání pro ředitele základních škol a výchovné poradce k domluvě o změnách a nezbytných úpravách naší další spolupráce v podmínkách nové legislativy od 1.9.2015.  Konkrétní termíny a místa setkání budou ještě upřesněny a rozeslány do škol v 2. polovině dubna v pozvánkách elektronickou poštou. 

7.3.2016 - Informace na webu MŠMT k připravovaným změnám od 1.9.2016 novela vyhlášky č. 73/2005 Sb. vydaná pod číslem 27/2016 Sb. a další související info:   zde a zde .

7.3.2016 -  K aktuálním úpravám RVP ZV- znění úprav i vysvětlující komentáře:  zde.

12.11.2015 - Informace pro organizátory mimoškolních vzdělávacích aktivit, které jsou zaměřené na nadané žáky: Pro nestátní neziskové organizace, střediska volného času, VŠ a veřejné výzkumné instituce byl vypsán dotační program MŠMT  pro nadané žáky ZŠ a SŠ ve věkové kategorii 13 - 19 let - uzávěrka do 15.12.2015  více viz zde 

5.11.2015 - Doporučení: Workshop k ADHD (jednodenní) - 21.11. 2015 v Opavě: Dovolujeme si doporučit (na základě vlastní pozitivní zkušenosti s lektorkou programu) prakticky orientovaný vzdělávací program k ADHD - vhodné pro učitele i rodiče dětí s těmito obtížemi - více viz. pozvánka zde.

5.10.2015 - Informace pro "preventisty" a vedení škol: Na webových stránkách Kliniky adiktologie (zde:http://www.adiktologie.cz/cz/articles/17/Monografie ) lze stáhnout (v PDF formátu) čtyři učebnice prevence rizikového chování ve školství, které ve vzájemné návaznosti pojímají komplexně otázky současné školní prevence. Tyto publikace lze doporučit z našeho pohledu jako vysoce erudované a zcela aktuální informační a metodologické zdroje pro praktickou tvorbu strategií, plánování i následnou realizaci preventivních aktivit ve školském prostředí.  (Více také viz článek v UN č. 31 2015) 

30.9.2015 - Informace pro žadatele o Posudky k uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky:  O vystavení posudku žádá v případě plnoletosti student sám!  S ohledem na termín, ve kterém je potřeba posudek škole nejpozději odevzdat (začátek prosince), je nutné počítat s naší kapacitou (- žádosti nejsme schopni vyřizovat okamžitě) a o konzultaci či vyšetření v naší PPP (nezbytné pro vystavení posudku) zažádat nejpozději do konce října. Podrobnější informace k této problematice lze přečíst zde: http://www.novamaturita.cz/zak-se-svp-s-pup-mz-1404033999.html 

30.9.2015 - Informace pro rodiče předškoláků (s ohledem na opakované telefonické dotazy):  Žádosti o posouzení školní zralosti přijímáme až v období zápisů do 1. tříd (optimálně po zápisu) - tedy cca od druhé půlky ledna. Dříve nemá smysl dítě (pro účely posouzení školní zralosti) vyšetřovat. Psychosociální vývoj je v tomto věkovém období poměrně rychlý a nezřídka i "skokový" - optimální je tedy posouzení předpokladů pro zaškolení dítěte na jaře. Pro tyto účely jsou pro nás velmi užitečné také aktuální (tedy nikoliv podzimní) poznatky o dítěti od učitelek z MŠ, ale i z proběhlého zápisu ve škole. 

30.9.2015 - Informace pro pedagogy k změnám ve formě psaní zpráv z vyšetření: Počátkem září jsme zasílali prostřednictvím e-mailů do všech škol informace o změnách v obsahovém uspořádání našich zpráv a doporučení z vyšetření. Cílem rozesílané informace bylo objasnit důvody provedených změn a usnadnit učitelům orientaci v nové struktuře našich zpráv. Pokud se k vám tato informace z jakýchkoliv důvodů nedostala a máte o ni zájem, můžete zažádat o její elektronické zaslání na e-mailové adrese soc.prac@pppnj.cz   V žádosti prosím uveďte celé své jméno a název školy, ve které vyučujete.   

30.9.2015 - Informace k preventivním aktivitám škol: V letošním školním roce můžete využít při plánování preventivních aktivit také některý z programů z naší nabídky preventivních programů pro ZŠ a SŠ - více informací zde

29. 9. 2015 - Připomínáme rodičům naši nabídku poradenství pro rodiče k problematice návykových látek - čtete zde

29. 9. 2015 - Připomínáme rodičům naši nabídku k problematice: Šikana - čtěte zde