Adresa:
Pedagogicko-psychologická
poradna
Žižkova 3
741 01 Nový Jičín

tel.: 556 771 144
e-mail: info@pppnj.cz
web: www.pppnj.cz
 
 


PPP Bruntál
PPP Frýdek - Místek
PPP Ostrava
PPP Opava
PPP Karviná


Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace
je zřizována Moravskoslezským krajem.

Moravskoslezský kraj

 

Příspěvková organizace je zřizována Moravskoslezským krajem

 Aktuality

Dne 3. 5. 2016 byly rozeslány (elektronickou poštou) pozvánky do všech ZŠ   k Pracovním setkáním ředitelů a výchovných poradců základních škol se zástupci PPP a SPC k problematice další spolupráce v kontextu změn legislativy od 1.9.2016.  V  případě, že jste pozvánku neobdrželi, volejte na číslo 556 771 144 paní Sazovskou.

28. 4. 2016 - Informace pro ředitele a VP základních škol - setkání k novinkám v legislativě a k jejich zavádění do praxe vzájemné spolupráce PPP - ZŠ: v polovině května plánujeme uspořádat setkání pro ředitele základních škol a výchovné poradce k domluvě o změnách a nezbytných úpravách naší další spolupráce v podmínkách nové legislativy od 1.9.2015.  Konkrétní termíny a místa setkání budou ještě upřesněny a rozeslány do škol v 2. polovině dubna v pozvánkách elektronickou poštou. 

7.3.2016 - Informace na webu MŠMT k připravovaným změnám od 1.9.2016 novela vyhlášky č. 73/2005 Sb. vydaná pod číslem 27/2016 Sb. a další související info:   zde a zde .

7.3.2016 -  K aktuálním úpravám RVP ZV- znění úprav i vysvětlující komentáře:  zde.

12.11.2015 - Informace pro organizátory mimoškolních vzdělávacích aktivit, které jsou zaměřené na nadané žáky: Pro nestátní neziskové organizace, střediska volného času, VŠ a veřejné výzkumné instituce byl vypsán dotační program MŠMT  pro nadané žáky ZŠ a SŠ ve věkové kategorii 13 - 19 let - uzávěrka do 15.12.2015  více viz zde 

5.11.2015 - Doporučení: Workshop k ADHD (jednodenní) - 21.11. 2015 v Opavě: Dovolujeme si doporučit (na základě vlastní pozitivní zkušenosti s lektorkou programu) prakticky orientovaný vzdělávací program k ADHD - vhodné pro učitele i rodiče dětí s těmito obtížemi - více viz. pozvánka zde.

5.10.2015 - Informace pro "preventisty" a vedení škol: Na webových stránkách Kliniky adiktologie (zde:http://www.adiktologie.cz/cz/articles/17/Monografie ) lze stáhnout (v PDF formátu) čtyři učebnice prevence rizikového chování ve školství, které ve vzájemné návaznosti pojímají komplexně otázky současné školní prevence. Tyto publikace lze doporučit z našeho pohledu jako vysoce erudované a zcela aktuální informační a metodologické zdroje pro praktickou tvorbu strategií, plánování i následnou realizaci preventivních aktivit ve školském prostředí.  (Více také viz článek v UN č. 31 2015) 

30.9.2015 - Informace pro žadatele o Posudky k uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky:  O vystavení posudku žádá v případě plnoletosti student sám!  S ohledem na termín, ve kterém je potřeba posudek škole nejpozději odevzdat (začátek prosince), je nutné počítat s naší kapacitou (- žádosti nejsme schopni vyřizovat okamžitě) a o konzultaci či vyšetření v naší PPP (nezbytné pro vystavení posudku) zažádat nejpozději do konce října. Podrobnější informace k této problematice lze přečíst zde: http://www.novamaturita.cz/zak-se-svp-s-pup-mz-1404033999.html 

30.9.2015 - Informace pro rodiče předškoláků (s ohledem na opakované telefonické dotazy):  Žádosti o posouzení školní zralosti přijímáme až v období zápisů do 1. tříd (optimálně po zápisu) - tedy cca od druhé půlky ledna. Dříve nemá smysl dítě (pro účely posouzení školní zralosti) vyšetřovat. Psychosociální vývoj je v tomto věkovém období poměrně rychlý a nezřídka i "skokový" - optimální je tedy posouzení předpokladů pro zaškolení dítěte na jaře. Pro tyto účely jsou pro nás velmi užitečné také aktuální (tedy nikoliv podzimní) poznatky o dítěti od učitelek z MŠ, ale i z proběhlého zápisu ve škole. 

30.9.2015 - Informace pro pedagogy k změnám ve formě psaní zpráv z vyšetření: Počátkem září jsme zasílali prostřednictvím e-mailů do všech škol informace o změnách v obsahovém uspořádání našich zpráv a doporučení z vyšetření. Cílem rozesílané informace bylo objasnit důvody provedených změn a usnadnit učitelům orientaci v nové struktuře našich zpráv. Pokud se k vám tato informace z jakýchkoliv důvodů nedostala a máte o ni zájem, můžete zažádat o její elektronické zaslání na e-mailové adrese soc.prac@pppnj.cz   V žádosti prosím uveďte celé své jméno a název školy, ve které vyučujete.   

30.9.2015 - Informace k preventivním aktivitám škol: V letošním školním roce můžete využít při plánování preventivních aktivit také některý z programů z naší nabídky preventivních programů pro ZŠ a SŠ - více informací zde

29. 9. 2015 - Připomínáme rodičům naši nabídku poradenství pro rodiče k problematice návykových látek - čtete zde

29. 9. 2015 - Připomínáme rodičům naši nabídku k problematice: Šikana - čtěte zde